Trolejbusy Banská Bystrica

21.08.2009 22:15

Trolejbusy Banská Bystrica

linka zastávky
1
Platí do 31.8.2009

Smer Rooseveltova nemocnica
Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Švermova - ESC, Úsvit, Wolkerova, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko, Tajovského - SOU, Rooseveltova nemocnica

Smer Železničná stanica
Rooseveltova nemocnica, Tajovského - SOU, Plážové kúpalisko, Úrad PV SR, Úsvit, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica

1

Smer Rooseveltova nemocnica
Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Švermova - ESC, Úsvit, Wolkerova, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko, Tajovského - SOU, Rooseveltova nemocnica

Smer Železničná stanica
Rooseveltova nemocnica, Tajovského - SOU, Plážové kúpalisko, Úrad PV SR, Úsvit, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica

2
Platí do 31.8.2009

Smer Vozovňa Kremnička
Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Krajský úrad, Námestie Ľ. Štúra, Sládkovičova, Podháj, ZVT, Pivovar, Vozovňa Kremnička

Smer Železničná stanica
Vozovňa Kremnička, Pivovar, ZVT, Podháj, Sládkovičova, Námestie Ľ. Štúra, Krajský úrad, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica

2

Smer Vozovňa Kremnička
Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Krajský úrad, Námestie Ľ. Štúra, Sládkovičova, Podháj, ZVT, Pivovar, Vozovňa Kremnička

Smer Železničná stanica
Vozovňa Kremnička, Pivovar, ZVT, Podháj, Sládkovičova, Námestie Ľ. Štúra, Krajský úrad, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica

3
Platí do 31.8.2009

Smer Rooseveltova nemocnica
Vozovňa Kremnička, Pivovar, ZVT, Podháj, Sládkovičova, Poľná - rázcestie, Poľná, Moskovská - rázcestie, Kyjevské námestie, Nové Kalište, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko, Tajovského - SOU, Rooseveltova nemocnica

Smer Vozovňa Kremnička
Rooseveltova nemocnica, Tajovského - SOU, Plážové kúpalisko, Úrad PV SR, Nové Kalište, Kyjevské námestie, Moskovská - rázcestie, Poľná, Poľná - rázcestie, Sládkovičova, Podháj, ZVT, Pivovar, Vozovňa Kremnička

3

Smer Rooseveltova nemocnica
Vozovňa Kremnička, Pivovar, ZVT, Podháj, Sládkovičova, Poľná - rázcestie, Poľná, Moskovská - rázcestie, Tulská, Tulská - Boneta, Tulská - U Kucbela, Nad Tulskou, Nad Moskovskou, Moskovská, Kyjevské námestie, Nové Kalište, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko, Tajovského - SOU, Rooseveltova nemocnica

Smer Vozovňa Kremnička
Rooseveltova nemocnica, Tajovského - SOU, Plážové kúpalisko, Úrad PV SR, Nové Kalište, Kyjevské námestie, Moskovská - rázcestie, Poľná, Poľná - rázcestie, Sládkovičova, Podháj, ZVT, Pivovar, Vozovňa Kremnička

4
Platí do 31.8.2009

Smer Hypermarket Tesco
Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Krajský úrad, Námestie Ľ. Štúra, Sládkovičova, Podháj, TESCO Hypermarket

Smer Železničná stanica
TESCO Hypermarket, Podháj, Sládkovičova, Námestie Ľ. Štúra, Krajský úrad, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica

4

Smer Hypermarket Tesco
Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Krajský úrad, Námestie Ľ. Štúra, Sládkovičova, Podháj, TESCO Hypermarket

Smer Železničná stanica
TESCO Hypermarket, Podháj, Sládkovičova, Námestie Ľ. Štúra, Krajský úrad, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica

5
Platí do 31.8.2009

Smer Rooseveltova nemocnica
TESCO Hypermarket, Podháj, Sládkovičova, Poľná - rázcestie, Poľná, Moskovská - rázcestie, Kyjevské námestie, Nové Kalište, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko, Tajovského - SOU, Rooseveltova nemocnica

Smer Hypermarket Tesco
Rooseveltova nemocnica, Tajovského - SOU, Plážové kúpalisko, Úrad PV SR, Nové Kalište, Kyjevské námestie, Moskovská - rázcestie, Poľná, Poľná - rázcestie, Sládkovičova, Podháj, TESCO Hypermarket

5

Smer Rooseveltova nemocnica
TESCO Hypermarket, Podháj, Sládkovičova, Poľná - rázcestie, Poľná, Moskovská - rázcestie, Kyjevské námestie, Nové Kalište, Úrad PV SR, Plážové kúpalisko, Tajovského - SOU, Rooseveltova nemocnica

Smer Hypermarket Tesco
Rooseveltova nemocnica, Tajovského - SOU, Plážové kúpalisko, Úrad PV SR, Nové Kalište, Kyjevské námestie, Moskovská - rázcestie, Poľná, Poľná - rázcestie, Sládkovičova, Podháj, TESCO Hypermarket

6
Platí do 31.8.2009

Smer Fončorda - Tulská
Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Švermova - ESC, Úsvit, Wolkerova, Nové Kalište, Tulská, Tulská - Boneta, Tulská - U Kucbela, Nad Tulskou, Nad Moskovskou, Moskovská

Smer Železničná stanica
Tulská, Tulská - Boneta, Tulská - U Kucbela, Nad Tulskou, Nad Moskovskou, Moskovská, Kyjevské námestie, Nové Kalište, Úsvit, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica

6

Smer Fončorda - Tulská
Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Švermova - ESC, Úsvit, Wolkerova, Nové Kalište, Tulská, Tulská - Boneta, Tulská - U Kucbela, Nad Tulskou, Nad Moskovskou, Moskovská

Smer Železničná stanica
Tulská, Tulská - Boneta, Tulská - U Kucbela, Nad Tulskou, Nad Moskovskou, Moskovská, Kyjevské námestie, Nové Kalište, Úsvit, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica

7
Platí do 31.8.2009

Smer Fončorda - Internátna
Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Krajský úrad, Námestie Ľ. Štúra, Poľná - rázcestie, Poľná, Moskovská - rázcestie, Kyjevské námestie, Internátna - Astra, Internátna - otočka

Smer Železničná stanica
Internátna - otočka, Internátna - Astra, Tulská, Kyjevské námestie, Moskovská - rázcestie, Poľná, Poľná - rázcestie, Námestie Ľ. Štúra, Krajský úrad, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica

7

Smer Fončorda - Internátna
Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Krajský úrad, Námestie Ľ. Štúra, Poľná - rázcestie, Poľná, Moskovská - rázcestie, Kyjevské námestie, Internátna - Astra, Internátna - otočka

Smer Železničná stanica
Internátna - otočka, Internátna - Astra, Tulská, Tulská - Boneta, Tulská - U Kucbela, Nad Tulskou, Nad Moskovskou, Moskovská, Kyjevské námestie, Moskovská - rázcestie, Poľná, Poľná - rázcestie, Námestie Ľ. Štúra, Krajský úrad, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica

8
Platí do 31.8.2009

Smer Fončorda - Tulská
Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Krajský úrad, Námestie Ľ. Štúra, Poľná - rázcestie, Poľná, Moskovská - rázcestie, Tulská, Tulská - Boneta, Tulská - U Kucbela, Nad Tulskou, Nad Moskovskou, Moskovská

Smer Železničná stanica
Tulská, Tulská - Boneta, Tulská - U Kucbela, Nad Tulskou, Nad Moskovskou, Moskovská, Moskovská - rázcestie, Poľná, Poľná - rázcestie, Námestie Ľ. Štúra, Krajský úrad, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica

8

Smer Fončorda - Tulská
Železničná stanica, 29. augusta, Partizánska cesta, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Krajský úrad, Námestie Ľ. Štúra, Poľná - rázcestie, Poľná, Moskovská - rázcestie, Tulská, Tulská - Boneta, Tulská - U Kucbela, Nad Tulskou, Nad Moskovskou, Moskovská

Smer Železničná stanica
Tulská, Tulská - Boneta, Tulská - U Kucbela, Nad Tulskou, Nad Moskovskou, Moskovská, Moskovská - rázcestie, Poľná, Poľná - rázcestie, Námestie Ľ. Štúra, Krajský úrad, Štadlerovo nábrežie, Národná, Štefánikovo nábrežie, Námestie slobody, Partizánska cesta, 29. augusta, Železničná stanica

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode