Trasy trolejbusových liniek

 

 BRATISLAVA

33 - Dlhé diely - Kuklovská, Majerníkova, Hany Meličkovej, Karlova Ves - Molecova a späť. Na linke premáva nízkopodlažný duobus Škoda 25 Tr.

201 - Dolné hony - Čiližská, Dvojkrížna, Kazanská, Uzbecká, Vrakunská, Gagarinova, Prievozská, Miletičova, Trnavské mýto, Račianske mýto, Šancová, Hlavná stanica a späť

202 - Dolné hony - Čiližská, Dvojkrížna, Kazanská, Uzbecká, Vrakunská, Gagarinova, Prievozská, Mlynské nivy, Rajská a späť

203 - Koliba, Jeséniova, Podkolibská, Karpatská, Žilinská, Nám. slobody, Hodžovo nám., Palisády, Mudroňova, Búdková a späť

204 - Valašská, Mlynská dolina, Limbová, Stromová, Pražská, Šancová, Račianske mýto, Trnavské mýto, Trnavská, Rožňavská, Slovinská, Bulharská, Trnávka - Rádiová a späť

205 - Trnávka - Rádiová, Bulharská, Slovinská, Rožňavská, Trnavská, Jégého, Záhradnícka, Svätoplukova, Mlynské nivy, Rajská a späť

206 - Kramáre - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Vlárska, Stromová, Pražská, Štefánikova, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Ul. 29. augusta, Autobusová stanica a späť

207 - Valašská, > Hýrošova, > Západný rad, Gaštanová, Lovinského, Búdková, Mudroňova, Palisády, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Mickiewiczova, Záhradnícka, Svätoplukova, Prievozská, Miletičova, Ružová dolina a späť

208 - Cintorín Ružinov, Mierová, Prievozská, Mlynské nivy, Ul. 29. augusta, Kollárovo nám., Hodžovo nám., Palisády, Šulekova a späť

209 - Kramáre - Národný onkologický ústav, Klenová, Vlárska, Stromová, Pražská, Šancová, Račianske mýto, Trnavské mýto, Miletičova, Trenčianska, Ružová dolina a späť.
Zo zastávky Národný onkologický ústav pokračuje cez víkendy a sviatky ako linka číslo 211 k Vojenskej nemocnici.

210 - Hlavná stanica, Šancová, Račianske mýto, Legionárska, Karadžičova, Autobusová stanica a späť

211 - Kramáre - Národný onkologický ústav, Stará Klenová, Vlárska, Limbová, >> Patrónka, << Pri Suchom mlyne, Vojenská nemocnica a späť (premáva iba v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja)

212 - Vojenská nemocnica, << Patrónka, >> Pri Suchom mlyne, Limbová, Stromová, Pražská, Štefánikova, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Mickiewiczova, Záhradnícka, Jégého, Zimný štadión a späť

 

 Banská Bystrica

  

1/11: Železničná stanica - 29. augusta - Partizánska cesta - Námestie slobody - Štefánikovo nábrežie - Národná - Štadlerovo nábrežie - Švermova, ESC - Úsvit - Wolkerova - Úrad PV SR - Plážové kúpalisko - Tajovského, SOU - Rooseveltova nemocnica
Rooseveltova nemocnica - Tajovského, SOU - Plážové kúpalisko - ÚPV SR - Úsvit - Štadlerovo nábrežie - Národná - Štefánikovo nábrežie - Námestie slobody - Partizánska cesta - Železničná stanica

2/12: Železničná stanica - 29. augusta - Partizánska cesta - Námestie slobody - Štefánikovo nábrežie - Národná - Štadlerovo nábrežie - Krajský úrad - Námestie Ľ. Štúra - Sládkovičova - Podháj, SZU - ZVT - Pivovar - Vozovňa Kremnička
Vozovňa Kremnička
- Pivovar - ZVT - Podháj, SZU - Sládkovičova - Námestie Ľ. Štúra - Krajský úrad - Štadlerovo nábrežie - Národná - Štefánikovo nábrežie - Námestie slobody - Partizánska cesta - Železničná stanica

3/13: Vozovňa Kremnička - Pivovar - ZVT - Podháj, SZU - Sládkovičova - Poľná, rázcestie - Poľná - Moskovská, rázcestie - Tulská - Tulská, Boneta - Tulská, U Kucbela - Nad Tulskou - Nad Moskovskou - Moskovská - Kyjevské námestie - Nové Kalište - Úrad PV SR - Plážové kúpalisko - Tajovského, SOU - Rooseveltova nemocnica
Rooseveltova nemocnica
- Tajovského, SOU - Plážové kúpalisko - Úrad PV SR - Nové Kalište - Tulská - Kyjevské námestie - Moskovská, rázcestie - Poľná - Poľná, rázcestie - Sládkovičova - Podháj, SZU - ZVT - Pivovar - Vozovňa Kremnička

4/14: Železničná stanica - 29. augusta - Partizánska cesta - Námestie slobody - Štefánikovo nábrežie - Národná - Štadlerovo nábrežie - Krajský úrad - Námestie Ľ. Štúra - Sládkovičova - Podháj, SZU - TESCO hypermarket
TESCO hypermarket
- Podháj, SZU - Sládkovičova - Námestie Ľ. Štúra - Krajský úrad - Štadlerovo nábrežie - Národná - Štefánikovo nábrežie - Námestie slobody - Partizánska cesta - Železničná stanica

5/15: TESCO hypermarket - Podháj, SZU - Sládkovičova - Poľná, rázcestie - Poľná - Moskovská, rázcestie - Kyjevské námestie - Nové Kalište - Úrad PV SR - Plážové kúpalisko - Tajovského, SOU - Rooseveltova nemocnica
Rooseveltova nemocnica
- Tajovského, SOU - Plážové kúpalisko - Úrad PV SR - Nové Kalište - Kyjevské námestie - Moskovská, rázcestie - Poľná - Poľná, rázcestie - Sládkovičova - Podháj, SZU - TESCO hypermarket

6/16: Železničná stanica - 29. augusta - Partizánska cesta - Námestie slobody - Štefánikovo nábrežie - Národná - Štadlerovo nábrežie - Švermova ESC - Úsvit - Wolkerova - Nové Kalište - Tulská - Tulská, Boneta - Tulská, U Kucbela - Nad Tulskou - Nad Moskovskou - Moskovská - Kyjevské námestie - Nové Kalište - Úsvit - Štadlerovo nábrežie - Národná - Štefánikovo nábrežie - Námestie slobody - Partizánska cesta - Železničná stanica

7/17: Železničná stanica - 29. augusta - Partizánska cesta - Námestie slobody - Štefánikovo nábrežie - Národná - Štadlerovo nábrežie - Krajský úrad - Námestie Ľ. Štúra - Poľná, rázcestie - Poľná - Moskovská, rázcestie - Kyjevské námestie - Internátna, Astra - Internátna
Internátna
- Internátna, Astra - Kyjevské námestie - Tulská - Tulská, Boneta - Tulská, U Kucbela - Nad Tulskou - Nad Moskovskou - Moskovská - Moskovská, rázcestie - Poľná - Poľná, rázcestie - Námestie Ľ. Štúra - Krajský úrad - Štadlerovo nábrežie - Národná - Štefánikovo nábrežie - Námestie slobody - Partizánska cesta - Železničná stanica

8/18: Železničná stanica - 29. augusta - Partizánska cesta - Námestie slobody - Štefánikovo nábrežie - Národná - Štadlerovo nábrežie - Krajský úrad - Námestie Ľ. Štúra - Poľná, rázcestie - Poľná - Moskovská, rázcestie - Tulská - Tulská, Boneta - Tulská, U Kucbela - Nad Tulskou - Nad Moskovskou - Moskovská - Moskovská, rázcestie - Poľná - Poľná, rázcestie - Námestie Ľ. Štúra - Krajský úrad - Štadlerovo nábrežie - Národná - Štefánikovo nábrežie - Námestie slobody - Partizánska cesta - Železničná stanica

Na linkách č. 1 - 8 premávajú trolejbusy, na linkách č. 11 - 18 autobusy.

 

Žilina

 

1: DPMŽ –Železničná stanica – Nemocnica – VL – SO – HL - DPMŽ

2: Solinky – Bórik – Železničná stanica – Bórik - Solinky

3: Solinky – Bórik – Železničná stanica – Bórik - Solinky

4: Vlčince – Košická – Železničná stanica – HL – SO – ŽU – Vlčince

5: VL – Nemocnica – Štúrovo námestie – HL – SO a späť

6: Hájik – Železničná stanica – Nemocnica - Carrefour – Vlčince

7: Hájik – Hliny - Solinky – ŽU – Vlčince a späť

14: Vlčince – ŽU – Solinky – Hliny – Železničná stanica – Vlčince

16: Hájik – Štúrovo námestie – Železničná stanica - Hájik

 

Prešov

 

1: Šebastová - Duklianska - Hlavná - železničná stanica - Solivarská - Solivar a spät

2/5: Dúbrava - Sabinovská - Hlavná - Škultétyho - 17. novembra - Obrancov mieru - Levočská - Hlavná - Škultétyho - Budovateľská a spät

4: Sídlisko III - V. Clementisa - Levočská - Hlavná - železničná stanica - Solivarská - Arm. gen. Svobodu - Pod Šalgovíkom a spät

7: Širpo - Duklianska - Hlavná - Škultétyho - Budovateľská a spät

8: Sídlisko III - V. Clementisa - Levočská - Hlavná - železničná stanica - Solivarská - Arm. gen. Svobodu - Sibírska a spät

38: Sídlisko III - V. Clementisa - Obrancov mieru - 17. novembra - Škultétyho - železničná stanica - Solivarská - Arm. gen. Svobodu - Sibírska a spät

N2: nočná linka, okružne: Pod Šalgovíkom - Arm. gen. Svobodu - Solivarská - Železničná stanica - Hlavná - Sabinovská - Bajkalská - Sídlisko III - V. Clementisa - Levočská - Hlavná - Železnicná stanica - Solivarská - Arm. gen. Svobodu - Pod Šalgovíkom

N3: nočná linka: Šebastová - Duklianska - Hlavná - Železničná stanica - Solivarská - Arm. gen. Svobodu - Sibírska a spät

 

Košice

 

71: Lingov - Mier - Mlynská bašta - Námestie osloboditeľov - Magistát mesta Košice - KVP, kláštor

72: Lingov - Mier - Mlynská bašta - Námestie osloboditeľov - Magistát mesta Košice - Grunt

N71: Lingov - Mier - Mlynská bašta - Námestie osloboditeľov - Magistrát mesta Košice - KVP, kláštor

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode